2 x Bowling
2 x Japanskt
2 x Sture

Vi delar broderligt?
Lita på mig så löser sig allt!
Jag är precis så intellektuell som jag ser ut!
Där uppe sitter jag!
För den som inte förstår det kan man klicka på plus-tecknet på vänster sida.

" . $rss_channel["DESCRIPTION"] . "
"); if (isset($rss_channel["ITEMS"])) { if (count($rss_channel["ITEMS"]) > 0) { for($i = 0;$i < count($rss_channel["ITEMS"]);$i++) { if (isset($rss_channel["ITEMS"][$i]["LINK"])) { print ("\n"); } else { print ("\n
" . $rss_channel["ITEMS"][$i]["TITLE"] . "
"); } print ("
" . $rss_channel["ITEMS"][$i]["DESCRIPTION"] . "

"); } } else { print ("There are no articles in this feed."); } } ########################################################### include("include/functions.inc.php"); #Generates the sql query ########################### $query = sqlQuery($seg); ########################### require("$mysqlCall"); $mysql_result = mysql_query($query, $mysql_link); if($mysql_result) { while($row = mysql_fetch_row($mysql_result)) { $item_ID = $row[0]; $item_title = $row[1]; $item_details = $row[2]; $item_date = $row[3]; $userId = $row[5]; $userInfo = getUserInfo($userId); #Change to suit your needs ########################################### print(""); print("$item_date - $item_title

\n"); print("$item_details\n"); ########################################### print("

"); } } #Function creates next back links, change look in include/functions.inc.php ############ navGen($seg); ############ ?> Det går också bra att läsa äldre-lull-lull-krafs skrivet av mig.
Ideér och men inga klagmål.. skriv till Maxton..